The Last Happy New Year EP.1 Club Friday 8 เม.ย.65

วันแห่งความรัก ที่ควรเป็นวันแห่งความสุข แต่ทำไมเมื่อพี่อ้อยพี่ฉอดจัดรายการ ในวัน Valentine เรื่องที่โทรเข้ามาปรึกษาจึงกลับกลายเป็นเรื่องเศร้า

The Last Happy New Year EP.1 Club Friday 8 เม.ย.65 Created: 22 ธ.ค. 2022