บ่วงอธิฏฐาน

https://www.varietyth.com/wp-content/uploads/2016/08/qqw2.jpg