วู้ดดี้ เกิดมาคุยสด

https://www.varietyth.com/wp-content/uploads/2015/05/Woody.jpg