ซุปตาร์ปาร์ตี้

https://www.varietyth.com/wp-content/uploads/2015/05/suptarparty800.jpg
ชื่อไทย
ซุปตาร์ ปาร์ตี้
เวลาออกอากาศ
ทุกวันเวลา 19.00 - 20.00 น.พฤหัสบดี
ออกอากาศช่อง
OneHD