กิ๊กดู๋ สงครามเพลง

https://www.varietyth.com/wp-content/uploads/2015/05/kikkduu.jpg
เวลาออกอากาศ
อังคาร เวลา 22.50 - 00.15 น.
ออกอากาศช่อง
ช่อง 7