จันทร์ได้ใจ

https://www.varietyth.com/wp-content/uploads/2015/05/banner-jandaijai.jpg
เวลาออกอากาศ
จันทร์ เวลา 22.20-23.20
ออกอากาศช่อง
ONEHD ช่องวัน