สมาคมนิยมยิ้ม

https://www.varietyth.com/wp-content/uploads/2015/05/0.jpg
ชื่อไทย
สมาคมนิยมยิ้ม
เวลาออกอากาศ
อังคาร 22.20 - 23.20 น.
ออกอากาศช่อง
ช่อง one