เรือนร่มงิ้ว 2564เรือนร่มงิ้ว EP.2 วันที่ 3 พ.ค. 64 เรือนร่มงิ้ว ตอนที่ 2