It happens on Valentine’s day EP.9 Club Friday 1 เม.ย.65

วันแห่งความรัก ที่ควรเป็นวันแห่งความสุข แต่ทำไมเมื่อพี่อ้อยพี่ฉอดจัดรายการ ในวัน Valentine เรื่องที่โทรเข้ามาปรึกษาจึงกลับกลายเป็นเรื่องเศร้า

It happens on Valentine’s day EP.9 Club Friday 1 เม.ย.65 Created: 1 เม.ย. 2022