It happens on Valentine’s day EP.8 Club Friday 25 มี.ค.65

วันแห่งความรัก ที่ควรเป็นวันแห่งความสุข แต่ทำไมเมื่อพี่อ้อยพี่ฉอดจัดรายการ ในวัน Valentine เรื่องที่โทรเข้ามาปรึกษาจึงกลับกลายเป็นเรื่องเศร้า

It happens on Valentine’s day EP.8 Club Friday 25 มี.ค.65 Created: 25 มี.ค. 2022