It happens on Valentine’s day EP.4 Club Friday 25 ก.พ.65

วันแห่งความรัก ที่ควรเป็นวันแห่งความสุข แต่ทำไมเมื่อพี่อ้อยพี่ฉอดจัดรายการ ในวัน Valentine เรื่องที่โทรเข้ามาปรึกษาจึงกลับกลายเป็นเรื่องเศร้า

It happens on Valentine’s day EP.4 Club Friday 25 ก.พ.65 Created: 23 ก.พ. 2022