It happens on Valentine’s day EP.3 Club Friday 18 ก.พ.65

วันแห่งความรัก ที่ควรเป็นวันแห่งความสุข แต่ทำไมเมื่อพี่อ้อยพี่ฉอดจัดรายการ ในวัน Valentine เรื่องที่โทรเข้ามาปรึกษาจึงกลับกลายเป็นเรื่องเศร้า

It happens on Valentine’s day EP.3 Club Friday 18 ก.พ.65 Created: 15 ก.พ. 2022