EP.6 Middleman\’s Love พี่เจตคนกลาง ตอนที่ 6 วันที่ 15 ธันวาคม 2566

Middleman’s Love พี่เจตคนกลาง เป็นเรื่องราวของ ‘เจต’ หนุ่มออฟฟิศชั้นกลางที่เกิดมาเป็น ‘ลูกคนกลาง’ ทั้งหน้าตาและความสามารถของเขาก็อยู่ในขั้นกลางไม่ได้โดดเด่นหรือด้อยกว่ามาตรฐาน บางครั้งความกลาง ๆ ของเขาก็กลายเป็นสะพานให้คนอื่นข้ามไปอย่างไม่ใยดีอยู่บ่อย ๆ และบางทีก็ต้องคอยเป็นคนรับส่งของไปให้พี่น้องและเพื่อน ๆ สุดเพอร์เฟกต์ของเขาไปอีก

EP.6 Middleman\’s Love พี่เจตคนกลาง ตอนที่ 6 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 Created: 16 ธ.ค. 2023