EP.5 WEDNESDAY CLUB คนกลางแล้วไง ตอนที่ 5 วันที่ 20 พ.ย. 66

WEDNESDAY CLUB คนกลางแล้วไง คลับที่รวบรวมลูกคนกลางที่รู้สึกไม่ได้รับการยอมรับ ความรู้สึกที่ไม่มีคนสนใจ มารวมตัวกัน โดยมีสมาชิกทั้ง 7 คน ได้แก่ “ก้อง” (โอม ภวัต), “พาลี” (นานิ หิรัญกฤษฎิ์), “แต้ม” (ฟิล์ม รชานันท์) , “เมย์” (พิพลอย กัญญรัตน์), “กุล” (ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน), “แม็ค” (เค เลิศสิทธิชัย), และ “ภีม” (สตางค์ กิตติภพ) โดยมีกฎเหล็ก คือ สมาชิกห้ามรักกัน เพื่อรักษามิตรภาพนี้ไว้ แต่กฎข้อนี้ก็ถูกทำลายลง ด้วยความสัมพันธ์อันซับซ้อนของสมาชิก ซึ่งนำมาสู่ความลับ และเรื่องราวในชีวิตของพวกเขาที่ไม่มีใครอยากให้ถูกเปิดเผย

EP.5 WEDNESDAY CLUB คนกลางแล้วไง ตอนที่ 5 วันที่ 20 พ.ย. 66 Created: 20 พ.ย. 2023