EP.13 Fai Luang ไฟลวง ตอนที่ 13 วันที่ 25 มี.ค. 66

Fai Luang ไฟลวง นพรุจ บุญยกรณ์ เป็นลูกชายคนเดียวของ นายแพทย์ประกอบ บุญยกรณ์ ศัลยแพทย์มือ 1 ของประเทศ และยังเป็นเจ้าของ โรงพยาบาลบุญยกรณ์ โรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง โดยนายแพทย์ประกอบบริหารด้วยหลักการ “คิดถึงชีวิตคนก่อนค่ารักษาเสมอ” ทำให้นายแพทย์ประกอบและโรงพยาบาลบุญยกรณ์เป็นที่พึ่งตั้งแต่คนรวยที่สุดไปถึงคนจนที่สุด

EP.13 Fai Luang ไฟลวง ตอนที่ 13 วันที่ 25 มี.ค. 66 Created: 27 มี.ค. 2023