EP.11 เจ้าหญิงพิกุลทอง ตอนที่ 11 วันที่ 9 เม.ย.65

เจ้าหญิงพิกุลทอง ปรากฏในสมุดข่อยแต่ครั้งสมัย กรุงศรีอยุธยา จับเรื่องตั้งแต่ เป็นธิดาของ “ท้าวสัณนุราช” กับพระมเหสี คือ “นางพิกุลจันทรา” ผู้ครองเมืองสรรพบุรี เมื่อย่างเข้าวัยรุ่นสาว ความงามของนางเป็นที่เลื่องลือว่ายากที่จะหาผู้หญิงคนใดเสมอเหมือนได้

EP.11 เจ้าหญิงพิกุลทอง ตอนที่ 11 วันที่ 9 เม.ย.65 Created: 9 เม.ย. 2022