EP.1 ท้ารักให้ฉ่ำปอด ตอนที่ 1

Dare To Love Me ท้ารักให้ฉ่ำปอด เรื่องราวระหว่าง ชินยุนบก ศิษย์ทางด้านศิลปะผู้อาศัยในหมู่บ้านซงซาน ที่มีความเชื่อฝังรากลึกในความเป็นลัทธิขงจื้อ กับอาจารย์ทางศิลปะผู้เที่ยงตรงของเขา คิมฮงโด

EP.1 ท้ารักให้ฉ่ำปอด ตอนที่ 1 Created: 16 พ.ค. 2024