EP.1 ต้นร้ายปลายรัก ตอนที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ต้นร้ายปลายรัก เมื่อเขาไม่สนใจเธอ เธอจึงทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เขามา แต่การได้มาของเธอก็ไม่ได้ทำให้เธอมีความสุขกับเขาตลอดไปความพยายามครั้งใหม่จึงเกิดขึ้นแต่ก็ไม่สำเร็จ เธอจึงเปลี่ยนแผนมาที่ภรรยาของเขา กับความเห็นแก่ตัวในความอยากได้ของเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ช่วยเหลือเธอโดยหวังสิ่งตอบแทน

EP.1 ต้นร้ายปลายรัก ตอนที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 Created: 16 พ.ค. 2023