ปิ่นไพร

https://www.varietyth.com/wp-content/uploads/2020/12/Pinpai.jpg