ดาวคนละดวง

https://www.varietyth.com/wp-content/uploads/2021/02/For-Love-of-Duty.jpg