Club Friday The Series 11 รักที่ไม่ได้ออกอากาศ ตอน หลงรัก EP.2 วันที่ 19 ต.ค. 62 ตอนที่ 2

วันแห่งความรัก ที่ควรเป็นวันแห่งความสุข แต่ทำไมเมื่อพี่อ้อยพี่ฉอดจัดรายการ ในวัน Valentine เรื่องที่โทรเข้ามาปรึกษาจึงกลับกลายเป็นเรื่องเศร้า

Club Friday The Series 11 รักที่ไม่ได้ออกอากาศ ตอน หลงรัก EP.2 วันที่ 19 ต.ค. 62 ตอนที่ 2 Created: 10 ธ.ค. 2019