Club Friday The Series 11 รักที่ไม่ได้ออกอากาศ ตอน หลงรัก EP.1 วันที่ 12 ต.ค. 62 ตอนจบ

วันแห่งความรัก ที่ควรเป็นวันแห่งความสุข แต่ทำไมเมื่อพี่อ้อยพี่ฉอดจัดรายการ ในวัน Valentine เรื่องที่โทรเข้ามาปรึกษาจึงกลับกลายเป็นเรื่องเศร้า

Club Friday The Series 11 รักที่ไม่ได้ออกอากาศ ตอน หลงรัก EP.1 วันที่ 12 ต.ค. 62 ตอนจบ Created: 10 ธ.ค. 2019