หุบพญาเสือ EP.2 ย้อนหลัง 9 เม.ย.65 หุบพญาเสือ ที่ 2

หุบพญาเสือ แม้สงครามโลกครั้งที่ 2 จะจบลงไปหลายปีแล้ว แต่บ้านเมืองก็ยังไม่สงบสุข เกิดความแร้นแค้น ข้าวยากหมากแพงไปทั่วทุกหัวระแหง คนรวยที่มีอำนาจยังทำตัวอยู่เหนือกฎหมายข่มเหงรังแกเอาเปรียบคนจนตามอำเภอใจ จนชาวบ้านที่ทนความ อยุติธรรมไม่ไหว หันไปเป็นโจร เกิดชุมโจรขึ้นเป็นจำนวนมาก

หุบพญาเสือ EP.2 ย้อนหลัง 9 เม.ย.65 หุบพญาเสือ ที่ 2 Created: 9 เม.ย. 2022