คลื่นแทรกผี Ghost Wave

https://www.varietyth.com/wp-content/uploads/2015/05/Ghost-Wave.jpg
เวลาออกอากาศ
วันศุกร์ 22.30-23.30 น.
ออกอากาศช่อง
ช่อง 9