แคน 2 แผ่นดิน

https://www.varietyth.com/wp-content/uploads/2023/06/Kaen-Song-Phaendin.jpg