ผู้ใหญ่สันต์กำนันศรี EP.1 ผู้ใหญ่สันต์กำนันศรี ตอนที่ 1