The Forbidden Marriage คู่รัก วิวาห์ต้องห้าม

https://www.varietyth.com/wp-content/uploads/2022/12/The-Forbidden-Marriage.jpg
ชื่อไทย
คู่รัก วิวาห์ต้องห้าม
ชื่ออังกฤษ
The Forbidden Marriage
คำที่เกี่ยวข้อง
The Forbidden Marriage คู่รัก วิวาห์ต้องห้าม, The Forbidden Marriage, คู่รัก วิวาห์ต้องห้าม, คู่รักวิวาห์ต้องห้าม,
The Forbidden Marriage คู่รัก วิวาห์ต้องห้าม เรื่องราวความรักที่เริ่มตนขึ้นด้วยการหลกลวงโดยสาวนักต้มตุ๋นเยโซรัง ที่เข้ามาเพื่อหวังเปลี่ยนฝ่าบาทให้ยกเลิกกฎหมายการห้ามแต่งงานหลังจากที่ได้สูญเสียพระมเหสีไปเป็นเวลา 7 ปี โดยที่โซรังนั้นมีลักษณะเหมือนพระมเหสีเข้าสิง ฝ่าบาทจึงมีรับสั่งให้เธอมาคอยรับใช้อยูข้างกายด้วยหวังจะได้สื่อสารกับคนที่พระองค์รักมากจากการเข้าสิงร่างกายเธอ แต่หารู้ไม่ว่านี่คืออุบายที่ทำให้เธอนั้นไม่ต้องนอนอยู่ในคุกหลวงข้อหาหลอกลวงต้มตุ๋น เธอจะจัดการต่อไปอย่างไร ฝ่าบาทจะยกเลิกกฎหมายห้ามแต่งงานหรือไม่