EP.10 Chom Chod โฉมโฉด ตอนที่ 10

Chom Chod โฉมโฉด ชีวิตที่มีความสุขของ วันพิชิต ( สน ยุกต์ ) กับอาจารีย์ (กรีน อัษฎาพร) และน้องของขวัญ (น้องขวัญ ปวริศา) ลูกสาวน่ารักตัวน้อย เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีใครอีกคนหนึ่งก้าวเข้ามาในครอบครัว ความรักของเธอและเขาจะเร้าร้อน แต่ต้องซ่อนมันไว้ ภายใต้ตำแหน่งหน้าที่ ถ้าผู้หญิงคนหนึ่ง จะกลายเป็น “โฉมโฉด” คิดว่าจะใช่ “เธอ” หรือไม่?

EP.10 Chom Chod โฉมโฉด ตอนที่ 10 Created: 27 ธ.ค. 2022