EP.1 Ruen Chadanang เรือนชฎานาง ตอนที่ 1 วันที่ 23 ตุลาคม 2566

Ruen Chadanang เรือนชฎานาง ตระกูลศุภนาฎที่นำโดย จรัล(ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี) นั้นเป็นตระกูลเก่าแก่ที่สืบทอดนาฏศิลป์ชั้นครูมาอย่างยาวนานและยังสืบทอด ชฎานาง เครื่องหัวโบราณอันมีค่า ซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของผู้สืบทอดเรือนคนต่อไป จรัลมีลูกสาวอยู่ 3 คนคือ ชฎาพร(อคัมย์สิริ สุวรรณศุข), ชฎาพลอย (หนึ่งธิดา โสภณ) และ ชฎาเพชร(ณัฐชา ชูมักเคอร์) โดยทั้งสามนั้นเป็นลูกต่างแม่กัน ทำให้เรือนชฎานางปัจจุบันนั้นถึงแม้ภายนอกจะดูยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม แต่ภายในนั้นมีเรื่องวุ่นวายไม่เว้นแต่ละวัน เพราะภรรยาทั้งสามของจรัล ไม่ว่าจะเป็น สินี(พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์), คณา(สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ) และ ประไพ(สกาวใจ พูนสวัสดิ์) ต่างต้องการชิงดีชิงเด่นเพื่อให้ลูกสาวของตัวเองได้เป็นผู้สืบทอดคนต่อไป แม้ว่าจรัลจะเลือกชฎาพรที่เป็นลูกคนโตที่เพียบพร้อมให้สืบทอดต่อจากเขาแล้วก็ตาม

EP.1 Ruen Chadanang เรือนชฎานาง ตอนที่ 1 วันที่ 23 ตุลาคม 2566 Created: 22 ต.ค. 2023